Le Sserafim và NewJeans như kiểu đổi concept cho nhau trong 2 bài hát này


Hai bài OST game gần đây của Le Sserafim và NewJeans

Le Sserafim thì giống NewJeans
NewJeans thì giống Le Sserafim

Phản hồi bài viết:

1. ‘GODS’ quá là hay.

2. Thấy cả hai nhóm đều hợp với giao diện mới, vừa cute vừa ngầu 👍 👍

3. Nhưng rất thích việc cả hai nhóm đều có những đặc điểm nổi bật, và quan trọng hơn là đều có những bài hát hay~

4. Ấn tượng hơn cả là các nhóm nữ của HYBE đều đang là những xu hướng lớn nhất, các bài hát tiếng Anh đều rất thành công ㅋㅋ

5. Quá buồn khi NewJeans đổi coordi… Hãy để coordi cũ quay lại đi… Giờ chẳng có mấy outfit tươi mới nữa rồi.

6. Mỗi nhóm đều có những mặt rất khác nhau, mờ ê mê.

7. NewJeans còn làm mình nhớ đến aespa nữa.

8. Hóa ra không phải mỗi mình mình nghĩ vậy.

9. Thấy giống aespa hơn là Le Sserafim.

10. Muốn nghe GOT The Beat hát ‘GODS’ dù chỉ một lần.Source link